UPACARA BENDERA AWAL SEMESTER DAN PELEPASAN SISWA KELAS XI PRAKERIN TAHAP 1 JANUARI-MARET 2020

Senin, 06 Januari 2020 01:39:42
Upacara Bendera Awal Semester dan Pelepasan Siswa Kelas XI Prakerin (1075 klik)

COACHING PRAKERIN SMK MUHAMMADIYAH 1 PADANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Selasa, 17 Desember 2019 03:41:51
Coaching Prakerin SMK Muhammadiyah 1 Padang, Tahun Pelajaran 2019/2020 (736 klik)